Az IKEA® Family klubtagság feltételei:

Az IKEA Family az IKEA vásárlóinak klubja, amit az IKEA Lakberendezési Kft. (1148 Budapest, Örs vezér tere 22., adószám: HU10731084, cégjegyzékszám: 01-09- 162734, továbbiakban „IKEA”) üzemeltet.

A jelen feltételek az IKEA Family klubtagságra, valamint az IKEA Family kártya használatára, az IKEA áruházak vagy az IKEA honlap látogatására, illetve a klub keretében nyújtott bármilyen kedvezményekre vagy előnyökre érvényesek.

Az „Ön/Önök” és az „Önöké” kifejezés alatt az IKEA Family klubtag értendő.

Az IKEA Family klub csak a személyes és a vevői felhasználásra szolgál. Az IKEA fenntartja a jogot, hogy az IKEA Family program bármelyik részét módosítsa vagy javítsa.

Az IKEA Family klub tagja kizárólag a következő személy lehet:

 • 18 évnél idősebb,
 • aki egyértelműen és a valóságnak megfelelően töltötte ki a regisztrációkor a kötelező adatokat, és elfogadta a tagsági feltételeket és a személyes adatok kezelésének alapelveit. Regisztráció történhet az IKEA Family honlapján vagy az IKEA áruházak IKEA Family állomásainál. A regisztrációkor az IKEA fenntartja a jogot, hogy ellenőrizzen bizonyos személyes adataokat, például az e-mail címet vagy a telefonszámot.
 • aki tudomásul veszi, hogy a személyes adatok nyújtása önkéntes alapú. Ha viszont nem adja át az adatait, nem válhat az IKEA Family klubtagjává.

IKEA Family klubkártya:

 • az IKEA Lakberendezési Kft. tulajdonát képezi
 • nem átruházható és csak az a személy használhatja, akinek a neve a kártyán szerepel.
 • nem minősül debit vagy kredit (hitel-) kártyának, sem garancia kártyának, nem fizetőeszköz.

Az IKEA Family klubtag:

 • jogosulttá válik az aktuális kedvezményekre (például kiemelt termékekre nyújtott kedvezményekre, és az IKEA áruházaiban vagy külső partnereknél tartott szemináriumokra), ha a pénztárnál igazolja magát a klubkártyával. A kártya nem lehet sérült, és az adatoknak olvashatóknak kell lennie, egyébként a használója nem igényelheti a kedvezményeket. Az IKEA Family klubkártya kinyomtatható az IKEA Family állomásoknál az IKEA áruházakban, abban az országban, ahol a klubtag regisztrált. A klubkártya elmenthető elektronikus formában is mobilkészüléken vagy QR-kód formájában kikereshető az e-mail kommunikáció láblécében.
 • Használhatja az elektronikus nyugta szolgáltatást, amennyiben a Family klub regisztráció és -kártya a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában vagy Magyarországon készült, továbbá ha az árut ezen országok egyikében vásárolta, a vásárláskor használta az IKEA Family kártyáját, valamint ha az árut abban az országban adja vissza, ahol megvásárolta.
 • a tagsági profilját kiegészítheti a gyermekeiről szóló adatokkal, és ezzel hozzájárulását adja az ilyen személyes adatok kezelésére, a gyermekek regisztrációja céljából a születésnapi programba. Ez kizárólag az egy és tizenkét éves kor közötti gyermekekre vonatkozik. Az IKEA a gyermeknek minden évben képeslapot küld az IKEA Family klubtag (vagyis szülő) levelezési címére, amelyet a klubtagsági profilban megadott. Az ajándékot a gyermek a születésnapján, vagy a születésnapjától számított legkésőbb egy hónapon belül veheti át személyesen az IKEA áruházaiban a képeslap bemutatása utána. Az utolsó ajándékot a 12. születésnapon kaphatja. Ha a klubtag kitörli a gyermekeiről szóló adatokat a profiljából, a gyermek születésnapi programban lévő klubtagsága a törlés napján megszűnik. A gyermek regisztrációja és adatmódosítása 12 havonta egyszer lehetséges.
 • módosíthatja a kommunikáció fajtáját az IKEA-val (e-mailben, SMS-ben, postai úton vagy a Facebookon) lévő tagsági profilban az IKEA Family honlapján, az IKEA Family állomásoknál az IKEA áruházaiban, abban az országban, ahol regisztrált. Ha hozzájárult az üzleti hírlevelek küldéséhez, az IKEA fenntartja a jogot az alap kommunikáció módjának beállítására, amit a klubtag a regisztrációkor választhat ki (e-mailben, SMS-ben, postai úton vagy a Facebookon).
 • köteles haladéktalanul értesíteni az IKEA-t a regisztrációkor közölt személyes adataiban bekövetkező változásokról. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása esetén az IKEA nem vállalja a felelősséget a késedelemért vagy az IKEA Family klubtag személyes adataiban bekövetkezett változásának késedelmes közlése által okozott kellemetlenségért.
 • kérheti az IKEA Family klubtagságának megszüntetését, a tagság megszüntetésének írásbeli igénye alapján, amelyet a következő címre küldhet el
 • az IKEA Family klubkártyával együtt az IKEA Family osztálynak címezve: IKEA Lakberendezési Kft., 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., vagy e-mailben a következő e-mail címre: ikea.info@ikea.com. A kérelemnek tartalmaznia kell az IKEA Family kártyaszámot, az IKEA Family klubtagot azonosító e-mail címet, keresztnevet, vezetéknevet, születési dátumot és lakcímet.

  Az IKEA:

  • fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza, mely termékek és szolgáltatások tartoznak az IKEA Family programba és a workshopoknak, az együttműködő külső partnereknek, valamint a klubtagság egyéb kedvezményeinek a kiválasztására.
  • jogosult megszüntetni a klubtagságot a következő feltételek esetén:
   • ha nem használta az IKEA Family klubkártyát az IKEA csehországi, szlovákiai vagy magyarországi áruházaiban a regisztrációtól számított egy éven belül, vagy az IKEA Family kártya utolsó használatától számított 3 éven belül.
   • vagy
   • ha az IKEA-val semmilyen egyéb kapcsolatba nem lépett (hírlevelek elolvasása, bejelentkezés a profilba, részvétel a workshopon), 3 évnél hosszabb ideig,
   • vagy
   • ha az IKEA megállapítja, hogy a profilja helytelen vagy valótlan információkat tartalmaz.
  • köteles megszüntetni a klubtagságát az ön írásbeli kérelmének átvételétől számított 1 hónapon belül.
  • köteles elküldeni önnek, azon információknak a másolatát, amelyeket önről őriz az ön írásbeli kérelmének átvételétől számított 1 hónapon belül.

  Marketing információk elküldése:

  • Ha engedélyezi a marketing információk küldését e-mailben, az IKEA hírleveleket küldhet önnek az IKEA újdonságairól és az IKEA Family klubtagságával kapcsolatban, valamint az IKEA Family klub kedvezményeiről.
  • Ha engedélyezi az SMS üzenetek küldését, az IKEA felhasználhatja a telefonszámát a közelgő kedvezményekről és újdonságokról szóló információk küldésére.
  • Ha engedélyezi a reklámanyagok postai küldését, az IKEA az ön által megadott postai címre üzleti küldeményeket küldhet.
  • Ha engedélyezi a kapcsolattartást a Facebookoon keresztül, az IKEA megszólíthatja a Facebook minden platformján keresztül.

  Az IKEA által a klubtagokról tárolt adatok:

  • a regisztrációkor vagy után megadott adatok és ezek változásai, esetleg a gyermekek személyes adatai,
  • az IKEA Family kártya aktív használata esetén a vásárlásokkal és az áruvisszaadással kapcsolatos adatokat gyűjt az IKEA elektronikus bizonylatok formájában azért, hogy a jövőben tájékoztatást nyújthasson az IKEA Family klubtagoknak a termékek kezelésével kapcsolatosan, a termékek élettartamának meghosszabítása érdekében, esetleg kiegészítő termékeket javasoljon, melyekre a klubtagoknak szükségük lehet,
  • a hírlevelek vagy az e-mailek elolvasásáról szóló információk, hogy megállapíthassuk, továbbra is érdeklődnek-e az IKEA iránt, és fenn akarják-e tartani a klubtagságukat,
  • a klubtagokról szóló információk, mint például bejelentkezési adatok, süti fájlok és a workshopokra történő regisztráció a honlapunkon (www.IKEA-Family.hu), hogy megállapíthassuk, továbbra is érdeklődnek-e az IKEA iránt, és fenn akarják-e tartani a klubtagságukat. Ha a honlapunkon felkeltette valamely termék az érdeklődését, ezeket a termékkínálatunk testreszabásához használjuk fel.
  • a képeslap elküldéséről és a gyermeke születésnapi ajándékának átvételéről szóló információkat akkor, ha az adatokat megadta a klubtagsági profiljában a gyermeke regisztrációjának céljából a születésnapi programban.

  A személyes adatokhoz való jog

  • Az IKEA Family tag jogosult:
   • bármikor visszavonni a személyes adatok kezelésére adott egységes hozzájárulását, amivel nem érintik a hozzájárulás visszavonása előtt történő adatfeldolgozás törvényességét, az IKEA Family klubtagságra adott engedélyének visszavonása esetén a klubtagsága megszűnik,
   • a személyes adataihoz való hozzáférésre, ezek javítására és törlésére,
   • a személyes adatok kezelésének korlátozására,
   • a személyes adatok adathordozhatóságra (számítógép által olvasható formátumban a kezelt adatok megkapása kérelem ellenében)
   • tiltakozásra a személyes adatok kezelésével szemben,
   • tiltakozhat a marketing profilalkotás ellen (az IKEA Family profiljának beállításain keresztül). Ilyen esetben az IKEA semmilyen marketing profilalkotást nem végez, és a klubtagoknak nem küldhet célzott üzleti információkat a vásárlói viselkedés és a honlapböngészés alapján.
   • panaszt nyújthat be a személyes adatok felügyeleti szervénél, vagyis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, a székhelye és a kapcsolattartó adatai elérhetők itt: www.naih.hu

  A fenti jogok érvényesíthetők írásban, e-mailben a következő címen: data.privacy.hu@ikea.com vagy írásban postai úton ezen a címen: IKEA Lakberendezési Kft., Data privacy, Örs vezér tere 22. 1148 Budapest, Magyarország.

  Fenntartjuk a jogot a jelen klubtagsági feltételek egyoldalú módosítására. A megváltozott feltételek az IKEA Family honlapján történő közzététel napján lépnek érvénybe.

  A jelen feltételek érvényességének kezdete 2020.04.30.